persian

Electronic Component & Equipment

لیان

شرکت مهندسی و بازرگانی ابزار صنعت لیان به پشتوانه تجربه های موفق و گرانبهای چندین ساله منابع انسانی ارزشمند خود در بخش های بازرگانی و مهندسی بنیان نهاده شد و همانند سایر شرکت های پیشتاز و موفق، تمرکز اصلی خود را بر بخش های تحقیق، توسعه و دستیابی به استراتژیهای روز دنیا به منظور خرید و ارائه تجهیزات جدید، مطابق با نیازهای مشتریان و قدرت رقابت پذیری قرار داده است.
شایان ذکر است که شرکت لیان، توانایی تامین قطعات و تجهیزات تخصصی ذیل را بصورت سفارشی و از برندهای مطرح جهانی دارد.

- قطعات الکترونیک

- تجهیزات الکترونیک و مخابرات

- کامپیوتر صنعتی و تجهیزات شبکه

- تجهیزات ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی

- تجهیزات Lubrication و مکانیک هیدرولیک

.